POJIŠTĚNÍ A ASISTENCE

Všechny nabízené mikrobusy jsou havarijně pojištěny v rámci geografického území Evropy a celého území Turecka se spoluúčastí 10%, minimálně 10 000 Kč. Součástí pojištění je rozšířená asistenční služba pro případ nehody i poruchy s následujícími podmínkami plnění:

Plnění v ČR:

Asistence:
Zdarma příjezd a odjezd mechanika a práce po dobu 45-ti minut.
Odtah:
Zdarma naložení a složení vozu a odtah do 50 km z místa škodné události - nehody.
Uložení:
Zdarma uložení vozidla na max. 10 kalendářních dnů po nehodě.
Zapůjčení vozidla:
Zapůjčení náhradního vozidla se slevou 600,-Kč v případě, že se nepodaří vozidlo zprovoznit.
Ubytování:
Ubytování v nouzi na jednu noc pro jednu osobu se slevou 300,- Kč v případě, že se nepodaří vozidlo zprovoznit týž den, kdy byla havárie nebo porucha oznámena pronajímateli

Plnění v zahraničí (Evropa):

Asistence:
Zdarma příjezd a odjezd mechanika (práce a náhradní díl je hrazen klientem).
Odtah:
Naložení a složení vozu a odtah do 50 km z místa škodné událostivyjímečně do 75 km pokud náklady na odtah nepřevýší 120€.
Uložení:
Uložení vozidla na max. 7 kalendářních dnů s denním limitem 13€ za jeden den uskladnění nebo ostrahy.
Zanechání vzkazu:
Zanechání vzkazu libovolnému příjemci.
Překladatel:
Bezplatné zajištění a služby překladatele (telefonické tlumočení) pro jednání s policií či orgány veřejné správy zajišťujeme oboustranný překlad česko- francouzský, anglický, německý, maďarský a rumunský.
 
Právní pomoc:
Právní službu advokáta, ev. tlumočníka, když je proti pojištěnému zahájeno trestní, správní nebo jiné obdobné řízení, byl-li pojištěný zadržen, je-li ve vazbě, hrozí-li mu soudní řízení, nebo uvěznění v souvislosti s odpovědností za způsobení škody provozem vozidla, které řídil.
Právní služby do max. 750€
Tlumočnické služby do max. 750€
Ubytování:
Jestliže není možné opravit nepojízdné vozidlo v den, kdy bylo vyžádáno poskytnutí asistenčních služeb, pak zajišťujeme ubytování pro všechny oprávněné osoby do max. výše nákladů na ubytování za jednu osobu 50€, využije-li tuto možnost pouze jedna osoba zvyšuje se částka na 75€.
Doprava do cíle cesty v zahraničbní nebo do ČR:
Jestliže není možné opravit nepojízdné vozidlo do 48 hodin, kdy bylo vyžádáno poskytnutí asistenčních služeb, pak zajišťujeme dopravu do cíle cesty v zahraničí nebo návrat do ČR.

PODMÍNKY PRONÁJMU VOZIDLA

Všeobecné podmínky půjčování

 řidičský průkaz skupiny B min. s praxí 2 roky, minimální věk je 21 let.
 Při prvním pronájmu 3 platné doklady.
 Oprávnění řídit vozidlo mají pouze osoba (osoby) uvedená ve smlouvě.
 Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a uvést cílovou zemi, jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné. 
 Vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a havarijním pojištěním se spoluúčastí pronajímatele za škody způsobené vlastním zaviněním ve výši 10%, minimálně 10 000,- platném v celé Evropě. Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby.

 Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 2 hodiny, účtuje se celý další den. Víkendové ceny jsou účtovány při zapůjčení vozu v pátek po 16. hodině a vrácení v pondělí do 9 hodin.Sazby se počítají od okamžiku předání vozu do okamžiku jeho vrácení do místa určení.

 Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci 10 000,- Kč, která bude vrácena při vrácení vozu. Při opakovaném pronájmu se kauce nepožaduje.

 Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Vůz se předává a vrací s plnou nádrží. Za případné dotankování pohonných hmot chybějících na konci výpůjčky, se účtuje aktuální cena u čerpacích stanic a manipulační poplatek 250 Kč.

Potřebné doklady - firma

 výpis z obchodního rejstříku
 osvědčení o registraci DIČ
 objednávka na hlavičkovém papíře nájemce s ověřeným podpisem statutárního zástupce (není-li přítomen osobně)
 ověřená plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí)
 občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče ( platí pro všechny řidiče)


Potřebné doklady - soukromé osoby a živnostníci

 občanský průkaz
 řidičský průkaz sk. B
 třetí doklad k ověření adresy (SIPO; vyúčtování telefonu; kreditní či platební karta; policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce, osvědčení o registraci DIČ )
 živnostenský list (u živnostníka)

Kontakty

Mikrobusy předáváme i přebíráme po dohodě se zákazníkem kdekoliv v ČR. Při pronájmu delším než 4 dny je přistavení ZDARMA, u kratších pronájmů na základě dohody za cenu nákladů.

Veškeré Vaše dotazy Vám rádi odpovíme na tel.:608 94 96 94 nebo emailem: rene.pohanka@gmail.com